تبلیغات
آکوردینگ - آکورد آهنگ وقتی صدای پاهات از نوش آفرین

            خوش آمدیدبه آکوردینگ خوش آمدید.

از قسمت " عناوین آکوردها " می توانید آکورد
خواننده مورد نظر خود را انتخاب نمایید.
تماس با مدیر تلگرام:

آکورد آهنگ وقتی صدای پاهات از نوش آفرین


آکورد آهنگ وقتی صدای پاهات از نوش آفرین
ریتم 6/8

Amوقتی صدای پاهات Cمی پیچه Bbتو کوچمون
Dmتپش های قلب من Fسر میزنه Amبه آسمون
Amمی خوام آروم بمونم Cچه کنم Bbنمیتونم
Dmبا چه شوقی خودمو Fدم در Amمیرسونم
Dmاین دله عاشق پیشه یه دم آروم نمیشه
Dmوای وای وای Bbچی بگم Cاین دل تویه آتیشه
Dmتا که این در وا میشه صورتت پیدا میشه
Dmدل من پر میBbزنه Cاز سینه رها میشه...
Cتا میگی Amسلام فقط با یک Bbکلام
Dmدیوونه میشم Fجز تو نمGیبینه چشاAmم
Cمیلرزه صدAmام تنگه نفسBbهام
Cاز تموم این Dmدنیا Bbفقط تو رو میAmmخوام...

Amداره میسوزه تنم Cگر گرفته Bbپیرهنم

Dmالتهابه عشقه این
Fتو میای به دیدنم
Amمیخوام آروم بمونم Cچه کنم Bbنمیتونم
Dmبا چه شوقی خودمو Fدم در میرAmسونم
Gشب و روز هر دم من تشنه ی دیدAmار تو ام
Gدست من نیست چه کنم آخه گرفتAmار تو ام
Dmهیچکسی Amنمیدونه Dmتو قلب من Amچی میگذره؟؟؟
Dmبا تو بوAmدن واسه من Dmاز همه چیز Amقشنگتره...


موضوع: آکورد آهنگ های معروف، آکورد نوش آفرین،
[ جمعه 25 فروردین 1396 ] [ 06:56 بعد از ظهر ] [ اکورد ]