آکوردینگ آکوردینگ آموزش تئوری موسیقی درخواست آکورد رایگان نت و تبلچر و آموزش کلیپ های گیتاری http://achording.mihanblog.com 2020-04-07T04:43:32+01:00 text/html 2018-04-04T16:21:33+01:00 achording.mihanblog.com اکورد اکورد آهنگ این قرارمون نبود هوروش بند http://achording.mihanblog.com/post/994 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://www.achording.ir/uploaded/pictures/1522773040.jpg" alt="آکورد این قرارمون نبود هوروش بند هوروش باند"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">ریتم 4.4</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">Gm&nbsp; &nbsp; Ab&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Cm</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">این قرارمون نبود، که عشق تو دلم بیاری</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Cm&nbsp; &nbsp; Ab&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Bb</div><div style="text-align: center;">جا بزنی واسه قلبم جای خالیتو بذاری</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">Gm&nbsp; &nbsp; Ab&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Cm</div><div style="text-align: center;">عشق تو یه ماه زیباست عشق تو عزیز جونه</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Cm&nbsp; &nbsp; Ab&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Bb</div><div style="text-align: center;">قربون دلت برم که با دلم نامهربونه</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">Ab&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Gm&nbsp; &nbsp;Bb - Ab&nbsp; &nbsp; &nbsp;Cm</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">آخه چرا احساس منو تو به بازی گرفتی</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">Fm</div><div style="text-align: center;">ندیدی که من عاشقمو</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">Gm - Ab - Bb</div><div style="text-align: center;">هر چی بود</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">Gm - Ab - Bb</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">بینمون</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">Fm Gm Ab</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">نابود شد</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">Cm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Gm - Ab - Bb</div><div style="text-align: center;">این دلم واست آسون مرد</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">Cm</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">چه سخته سر کنم با این اتاق و این شبااا</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">Ab</div><div style="text-align: center;">بگو بهم نیای گلم آخه برم کجااا</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">Fm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Gm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Ab&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Bb</div><div style="text-align: center;">این حق من نبود ولم کنی تو بی هوا</div><div style="text-align: center;"><br></div><div><div style="text-align: center;">...</div><div style="text-align: center;"><font size="6"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6">منبع وب سایت<br>آکوردینگ-----&gt;&gt;&gt;&gt;&nbsp;</font><a href="http://www.achording.ir/?post=181" target="_blank" title=""><font size="6">ورود</font></a></div></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-02-20T23:10:43+01:00 achording.mihanblog.com اکورد آکورد آهنگ صدام بزن شادمهر عقیلی http://achording.mihanblog.com/post/993 <div><div style="text-align: center;">منبع سایت&nbsp;<a href="http://www.achording.ir/?post=127" target="_blank" title="">آکوردینگ</a></div><div style="text-align: center;"><img alt="آکورد صدام بزن شادمهر عقیلی اکورد صدام بزن شادمهر عقیلی آکورد شادمهر اکورد شادمهر اکورد آلبوم تصویر آکورد تصویر شادمهر" src="http://www.achording.ir/uploaded/pictures/1519159906.jpg" style="transition-duration: 0.3s; border-radius: 3px; max-width: 97%; max-height: 100%; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700;&nbsp; height: auto !important; "></div><div><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center; ">&nbsp;</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center; ">ریتم 4/4</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center; ">&nbsp;</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center; ">E&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; G#m</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center; ">فاصله میگیری ازم اما نمیتونی بری</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center; ">E&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; G#m<br style="transition-duration: 0.3s; ">چشمات میگن عاشقی چرا نمیتونی بگی</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center; ">#Eb&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;F<br style="transition-duration: 0.3s; ">از چی فرار میکنی با من نمیخندی چرا</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center; ">#Eb&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;F<br style="transition-duration: 0.3s; ">کمتر نگاهم میکنی موهاتو میبندی چرا</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center; ">&nbsp;</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center; ">F#&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; G#m</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center; ">نگاهتو ازم نگیر صدام بزن پیش همه</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center; ">E<br style="transition-duration: 0.3s; ">پیش همه</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center; ">F#&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; G#m<br style="transition-duration: 0.3s; ">کیه ندونه ما دوتا حواسمون پیش همه</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center; ">E<br style="transition-duration: 0.3s; ">پیش همه</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center; ">&nbsp;</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center; ">G#m<br style="transition-duration: 0.3s; ">بذار بفهمن با منی</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center; ">E<br style="transition-duration: 0.3s; ">دیوونگی هات، پس کجاست ؟</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center; ">G#m<br style="transition-duration: 0.3s; ">این عشق، فقط مال تو نیست</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center; ">E<br style="transition-duration: 0.3s; ">این عشق، مالِ ما دو تاست</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center; "><br style="transition-duration: 0.3s; ">#Eb&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; F</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center; ">نترس، من کنارتم هیچ مرزی میون ما نذار</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center; ">#Eb&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; F<br style="transition-duration: 0.3s; ">هیچکی رو غیر من نبین موهاتو واسم وا بذار</p></div></div> text/html 2018-02-20T23:09:01+01:00 achording.mihanblog.com اکورد آکورد آهنگ فرصت شادمهر عقیلی http://achording.mihanblog.com/post/992 <p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">منبع سایت&nbsp;<a href="http://www.achording.ir/?post=128" target="_blank" title="" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;">آکوردینگ</a></p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;"><img alt="اکورد فرصت شادمهر عقیلی آکورد فرصت شادمهر عقیلی اکورد آلبوم تصویر آکورد آلبوم تصویر البوم تصویر" src="http://www.achording.ir/uploaded/pictures/1519159906.jpg" style="transition-duration: 0.3s; border-radius: 3px; max-width: 97%; max-height: 100%; height: auto !important;"></p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">ریتم 2/4</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">F#&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Bbm</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">یه فرصت داره میمیره همین الانشم دیره</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">F#&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Ab<br style="transition-duration: 0.3s;">یه لحظه ست، فرق باختن تا نباختن</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">Bbm</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">تو میدونی چرا اینجام</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">#Fm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;F<br style="transition-duration: 0.3s;">بازم از تو، تو‌رو میخوام</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">F#&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Ab<br style="transition-duration: 0.3s;">تو میشی فرق باختن با نباختن</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">F#&nbsp; &nbsp; &nbsp; Ab&nbsp; &nbsp; &nbsp; Bbm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<br style="transition-duration: 0.3s;">همینه&nbsp;فرقِ&nbsp;باختن تا نباختن</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">Fm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Bbm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; F#&nbsp; &nbsp; &nbsp; Bbm</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">میخواااااام با تو یکی باشـــــــــــــم</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">#F<br style="transition-duration: 0.3s;">میخوای واسه تو کی باشم</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">F#&nbsp; &nbsp; Bbm&nbsp; &nbsp; &nbsp; D#m&nbsp; &nbsp; &nbsp;Bbm<br style="transition-duration: 0.3s;">اگه تـــــــــــــــــا آخرش باشــــــــــی</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">#F<br style="transition-duration: 0.3s;">میخوام تا آخرش باشم</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">Bbm<br style="transition-duration: 0.3s;">یا من، یا هیچ کس&nbsp;دیگه&nbsp;ِ</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">#F<br style="transition-duration: 0.3s;">تو قلبت چی بهت میگه&nbsp;ِ</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">Bbm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Ab<br style="transition-duration: 0.3s;">همینه فرق موندن با نموندن</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">Fm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Bbm</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">نگا کن من کمم، یا تو ؟</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">#Fm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;F<br style="transition-duration: 0.3s;">به من باشه، فقط با تو</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">F#&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Ab<br style="transition-duration: 0.3s;">تو میشی فرق موندن تا نموندن</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">F#&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Ab&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Bbm<br style="transition-duration: 0.3s;">همینه فرق موندن با نموندن</p> text/html 2018-02-20T23:07:33+01:00 achording.mihanblog.com اکورد آکورد آهنگ یه قفس شادمهر عقیلی http://achording.mihanblog.com/post/991 <p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">منبع سایت&nbsp;<a href="http://www.achording.ir/?post=129" target="_blank" title="" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;">آکوردینگ</a></p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;"><img alt="اکورد یه قفس شادمهر عقیلی آکورد یه قفس شادمهر عقیلی اکورد آلبوم تصویر آکورد آلبوم تصویر البوم تصویر" src="http://www.achording.ir/uploaded/pictures/1519159906.jpg" style="transition-duration: 0.3s; border-radius: 3px; max-width: 97%; max-height: 100%; height: auto !important;"></p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">ریتم 2/4</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">B&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;D#m</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">یه قفس اینوره در یه قفس پشت&nbsp;دره</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">C#&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;D#m&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; G#m<br style="transition-duration: 0.3s;">بی تو هر تجربه ای یا بده یا بدتره</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">B&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; D#m<br style="transition-duration: 0.3s;">بی تو هر تجربه ای یه تلاشِ بیخوده</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">#Bb&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;F<br style="transition-duration: 0.3s;">روتو&nbsp;کردی اونطرف تا نبینی چی شده</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">F#&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;G#m<br style="transition-duration: 0.3s;">فرق نمیکنه کجا&nbsp;هر کجا نیستی بده</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">B&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;G#m<br style="transition-duration: 0.3s;">وقتی بات حرف میزنم</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">Bb</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">با سکوت جواب نده</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">B&nbsp; &nbsp; &nbsp;C#&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; D#m<br style="transition-duration: 0.3s;">هرکدوم از ما یه جور، نگران&nbsp;بعدشه</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">#Bb&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;C<br style="transition-duration: 0.3s;">چه جوری صدات کنم&nbsp;تا غمم شنیده شه</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">B&nbsp; &nbsp; &nbsp;C#&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; D#m</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">یه قفس اینور&nbsp;در یه قفس پشت&nbsp;دره</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">#Bb&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;C<br style="transition-duration: 0.3s;">بی تو هر تجربه ای یا بده یا بدتره</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">D#m&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;G#m<br style="transition-duration: 0.3s;">از جایی شروع نکن که تهش&nbsp;نبودنه</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">Bb&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; B&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; G#m<br style="transition-duration: 0.3s;">یه قدم دورتر از این خط&nbsp;قرمزه منه</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;"><br style="transition-duration: 0.3s;">هرکدوم از ما یه جور...</p> text/html 2018-02-20T23:06:10+01:00 achording.mihanblog.com اکورد آکورد آهنگ نقطه ضعف شادمهر عقیلی http://achording.mihanblog.com/post/990 <p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">منبع سایت&nbsp;<a href="http://www.achording.ir/?post=130" target="_blank" title="" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;">آکوردینگ</a></p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;"><img alt="اکورد نقطه ضعف شادمهر عقیلی آکورد نقطه ضعف شادمهر عقیلی اکورد آلبوم تصویر آکورد آلبوم تصویر البوم تصویر" src="http://www.achording.ir/uploaded/pictures/1519159906.jpg" style="transition-duration: 0.3s; border-radius: 3px; max-width: 97%; max-height: 100%; height: auto !important;"></p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">ریتم 2/4</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">Bb&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Cm</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">برای داشتنم گاهی به دوس داشتن تظاهر کرد</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">G&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Ab<br style="transition-duration: 0.3s;">خیال کرد جای خالی رو میشه با حرف زدن پر کرد</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">Cm<br style="transition-duration: 0.3s;">میتونست چی بشه، چی شد</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">Bb<br style="transition-duration: 0.3s;">میتونست چی بخواد، چی خواست</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">Ab<br style="transition-duration: 0.3s;">اون از تمام&nbsp;دوس داشتن</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">G<br style="transition-duration: 0.3s;">فقط داشتنشو میخواست</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">Bb&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Cm</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">مسیر&nbsp;اشتباهی رفت، تلاشش بی هدف میشد</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">G&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Ab<br style="transition-duration: 0.3s;">بهش فرصت زیاد دادم، با من وقتش تلف میشد</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">Bb&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Cm<br style="transition-duration: 0.3s;">بهم گاهی دروغ میگفت نخواست باور کنه کم بود</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">G&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Ab<br style="transition-duration: 0.3s;">میدونست من دوسش دارم همینم نقطه ضعفم بود</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">Ab&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Cm</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">همینم نقطه ضعفم بود</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">Ab&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Cm</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">همینم نقطه ضعفم بود</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">Cm</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">نقطه ضعفم بود</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">Bb&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Cm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Eb<br style="transition-duration: 0.3s;">بهم قول داد ولی هربار خلافش اتفاق افتاد</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">G&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Ab<br style="transition-duration: 0.3s;">اونم دوست داشت منو اما نه اونقدر که نشون میداد</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">Bb&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Cm<br style="transition-duration: 0.3s;">یه جایی مطمئنم کرد نذارم دیگه برگرده</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">G&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Ab<br style="transition-duration: 0.3s;">بهش این فرصتو دادم ببینه کی ضرر کرده</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">&nbsp;</p><div><br></div> text/html 2018-02-20T23:04:31+01:00 achording.mihanblog.com اکورد آکورد آهنگ تصویر شادمهر عقیلی http://achording.mihanblog.com/post/989 <p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">منبع سایت&nbsp;<a href="http://www.achording.ir/?post=131" target="_blank" title="" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;">آکوردینگ</a></p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;"><img alt="اکورد تصویر شادمهر عقیلی آکورد تصویر شادمهر عقیلی اکورد آلبوم تصویر آکورد آلبوم تصویر البوم تصویر" src="http://www.achording.ir/uploaded/pictures/1519159906.jpg" style="transition-duration: 0.3s; border-radius: 3px; max-width: 97%; max-height: 100%; height: auto !important;"></p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">ریتم 2/4</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">Ab&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Bbm<br style="transition-duration: 0.3s;">با خودم، بدون تو چکار کنم</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">F#&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;D#m<br style="transition-duration: 0.3s;">میدونم چى پیش رومونه، ولى</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">F<br style="transition-duration: 0.3s;">چه جورى باید ازش فرار کنم</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">Ab&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Bbm<br style="transition-duration: 0.3s;">هر چى که پشت&nbsp;سرت، یه روز شکست</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">D#m<br style="transition-duration: 0.3s;">ساختنش، شاید یه عمر، طول بکشه</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">#F<br style="transition-duration: 0.3s;">گاهى هر کارى کنى، فایده اى نداره</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">F<br style="transition-duration: 0.3s;">مثِ اولش نمیتونه بشه</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">Bbm - Ab - Bbm<br style="transition-duration: 0.3s;">هردفعه، براى رو به رو شدن با قلبم</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">#Ab&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; F<br style="transition-duration: 0.3s;">دنبال اونى که میشناختم ازت میگردم</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">#D#m&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; F<br style="transition-duration: 0.3s;">رو به روى من یه تصویر&nbsp;هزار تیکه شده ست</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">#F&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; F<br style="transition-duration: 0.3s;">که با هر بار رفتنت، یه تیکه شو گم کردم</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">Bbm<br style="transition-duration: 0.3s;">هر دفعه غریبه تر میبینمت</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">D#m&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Ab<br style="transition-duration: 0.3s;">تو چه جوری این همه عوض شدی</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;">#F<br style="transition-duration: 0.3s;">با کی دارم اشتباه میگیرمت</p><p style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 700; text-align: center;"><br style="transition-duration: 0.3s;">هر چى که پشت&nbsp;سرت...</p> text/html 2018-02-20T23:02:06+01:00 achording.mihanblog.com اکورد آکورد آهنگ هوای تو فرزاد فرخ http://achording.mihanblog.com/post/988 <div style="transition-duration: 0.3s; color: rgb(33, 16, 37); line-height: 3; margin: 8px; padding: 70px; font-size: 15px; font-weight: bold; font-family: yekan, sans-serif; text-align: center;"><p style="transition-duration: 0.3s;">منبع سایت&nbsp;<a href="http://www.achording.ir/?post=132" target="_blank" title="">آکوردینگ</a></p><p style="transition-duration: 0.3s;"><img alt="اکورد هوای تو فرزاد فرخ آکورد هوای تو فرزاد فرخ اکورد فرزاد فرخ آکورد فررزاد فرخ به هوای تو من " src="http://www.achording.ir/uploaded/pictures/1519165548.jpg" style="transition-duration: 0.3s; border-radius: 3px; max-width: 97%; max-height: 100%; height: auto !important;"></p><p style="transition-duration: 0.3s;">&nbsp;</p><p style="transition-duration: 0.3s;">ریتم 4/4</p><p style="transition-duration: 0.3s;"><br style="transition-duration: 0.3s;">Bbm &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Fm<br style="transition-duration: 0.3s;">به هوای تو من تو خیاله خودم بی تو پرسه زدم</p><p style="transition-duration: 0.3s;">Fm &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;C</p><p style="transition-duration: 0.3s;">منو برد به همان شبی که به چشای تو زل میزدم<br style="transition-duration: 0.3s;">&nbsp; &nbsp;Bbm &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Fm<br style="transition-duration: 0.3s;">من به دنیای تو با این احساس ناب عادت کردم</p><p style="transition-duration: 0.3s;">Fm &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;C</p><p style="transition-duration: 0.3s;">بعد از آن شب سرد هر نگاه تو را عبادت کردم</p><p style="transition-duration: 0.3s;"><br style="transition-duration: 0.3s;">Bbm</p><p style="transition-duration: 0.3s;">آه که نبودت به من آتشه جان زد</p><p style="transition-duration: 0.3s;">Fm</p><p style="transition-duration: 0.3s;">سوختم از این عشق که تو را بی وفا کرد<br style="transition-duration: 0.3s;">&nbsp;C&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br style="transition-duration: 0.3s;">من شدم آن کس که روم پی مستی</p><p style="transition-duration: 0.3s;">Fm Bbm &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Fm</p><p style="transition-duration: 0.3s;">قلبه مرا تو شکستی<br style="transition-duration: 0.3s;">Bbm<br style="transition-duration: 0.3s;">دل به تو دادم که غمم برهانی</p><p style="transition-duration: 0.3s;">Fm</p><p style="transition-duration: 0.3s;">نشوی تو هم آن کس که به درد بکشانی<br style="transition-duration: 0.3s;">Fm &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;C<br style="transition-duration: 0.3s;">کاش که شود که باز که یه روز تو بیایی و بمانی</p><p style="transition-duration: 0.3s;"><br style="transition-duration: 0.3s;">Fm<br style="transition-duration: 0.3s;">حال که دگر که مرا تو نخواهی</p><p style="transition-duration: 0.3s;">Bbm</p><p style="transition-duration: 0.3s;">تو بگو چه کنم که هوایت برهد ز سرم<br style="transition-duration: 0.3s;">C</p><p style="transition-duration: 0.3s;">تو ندانی که خود که تمامه منی</p><p style="transition-duration: 0.3s;">Fm &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bbm</p><p style="transition-duration: 0.3s;">تو همانی که من نتوانم از یاد ببرم<br style="transition-duration: 0.3s;">Fm<br style="transition-duration: 0.3s;">بعد از آن همه زخم که به جان من افتاد</p><p style="transition-duration: 0.3s;">Bbm</p><p style="transition-duration: 0.3s;">تو به تسکینه دله یار دگر بودی</p><p style="transition-duration: 0.3s;">C</p><p style="transition-duration: 0.3s;">من به جان بخریدم که بمیرمو</p><p style="transition-duration: 0.3s;">Fm &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bbm</p><p style="transition-duration: 0.3s;">اما برسی به کسی که به آن دل داده بودی</p><p style="transition-duration: 0.3s;">Fm &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;C</p><p style="transition-duration: 0.3s;">دلداده بودی دل داده بودی</p></div> text/html 2018-02-18T05:33:59+01:00 achording.mihanblog.com اکورد آکورد آهنگ شبیه تو پوریا ابراهیمی http://achording.mihanblog.com/post/986 <p style="text-align:center"><img alt="اکورد شبیه تو پوریا ابراهیمی اکورد پوریا ابراهیمی آکورد شبیه تو پوریا ابراهیمی آکورد پوریا ابراهیمی" data-cke-saved-src="http://www.achording.ir/uploaded/pictures/1518931215.jpg" src="http://www.achording.ir/uploaded/pictures/1518931215.jpg"></p><p style="text-align:center"><br></p><p style="text-align:center">ریتم 6/8</p><p style="text-align:center"><br></p><p style="text-align:center">Cm</p><p style="text-align:center">من تو دنیا بی تو تنهای تنهام</p><p style="text-align:center">Fm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Bb</p><p style="text-align:center">همیشه تو رو میخوام تویی درمون دردام</p><p style="text-align:center">Gm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Ab</p><p style="text-align:center">ترسم از اینه نباشی چجوری خوب شه حالم</p><p style="text-align:center"><br></p><p style="text-align:center">Bb&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Cm</p><p style="text-align:center">باز بارونه هوای عاشقونه بی تو دل دیوونه</p><p style="text-align:center">Cm - Ab - Bb&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Ab</p><p style="text-align:center">بی قرار و داغونه میمیره تا تو برگردی خونه</p><p style="text-align:center"><br></p><p style="text-align:center">Cm</p><p style="text-align:center">هر شب هر دم تو خواب و تو رویامی</p><p style="text-align:center">Bb&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Ab&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Bb</p><p style="text-align:center">تو عشق تو کم نمیارم همه آرزوهامی</p><p style="text-align:center">Bb</p><p style="text-align:center">تنها یارم تویی دار و ندارم</p><p style="text-align:center">Cm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Bb&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Ab</p><p style="text-align:center">حسی که من به تو دارم به هیچ کسی ندارم</p><p style="text-align:center"><br></p><p style="text-align:center">Cm</p><p style="text-align:center">نمیشه از تو دست کشید</p><p style="text-align:center">Bb&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Ab</p><p style="text-align:center">عاشق شدم تا که چشام چشاتو دید</p><p style="text-align:center">Bb</p><p style="text-align:center">تو دنیا نیست شبیه تو</p><p style="text-align:center">Ab&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Bb&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Gm</p><p style="text-align:center">تموم قلبو جون من برای تو</p> text/html 2018-02-18T05:15:16+01:00 achording.mihanblog.com اکورد آکورد آهنگ پیشم بخند ماکان بند http://achording.mihanblog.com/post/985 <p style="text-align:center"><img alt="اکورد پیشم بخند اکورد ماکان بند آکورد پیشم بخند آکورد ماکان بند اکورد اهنگ پیشم بخند" data-cke-saved-src="http://www.achording.ir/uploaded/pictures/1518930734.jpg" src="http://www.achording.ir/uploaded/pictures/1518930734.jpg"></p><p style="text-align:center"><br></p><p style="text-align:center">ریتم 6/8 شاد</p><p style="text-align:center"><br></p><p style="text-align:center">Eb&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Fm</p><p style="text-align:center">دستاتو میذاری رو قلبمو میفهمم با تو</p><p style="text-align:center">Db</p><p style="text-align:center">همین آرامشو&nbsp;نمیگیره جاتو تو</p><p style="text-align:center">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Cm</p><p style="text-align:center">این زندگی نمیخوام جز چشاتو</p><p style="text-align:center">C<br>جز چشاتو</p><p style="text-align:center"><br></p><p style="text-align:center">Fm<br>حال منو همیشه میفهمی و</p><p style="text-align:center">Eb<br>از خودمم بهتر میدونی تو</p><p style="text-align:center">Db<br>پیشم بخند که آرومم میکنی</p><p style="text-align:center">C&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Cm<br>خشکی بشم تو بارونم میکنی</p><p style="text-align:center"><br></p><p style="text-align:center">Eb&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Fm<br>حالا حال من بهتره با تو</p><p style="text-align:center">Bbm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Cm<br>زندگیم عالیه که بگذره با تو</p><p style="text-align:center">Eb&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Fm<br>عشق تو شده دلیل غرورم</p><p style="text-align:center">Bbm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Cm<br>لحظه ای نبوده که عاشق تو نبودم</p><p style="text-align:center">Eb&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Fm<br>بستم کنارت چشم رو همه دنیا</p><p style="text-align:center">Bbm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Cm<br>وقتی دارمت مهم نیست همه دنیا</p><p style="text-align:center">Eb&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Fm<br>بی حواس میشم با یه نگاهت</p><p style="text-align:center">Cm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Db<br>قلبم با همه ی وجودش میخوادت</p><p style="text-align:center"><br>حال منو همیشه ..</p> text/html 2018-02-16T15:57:14+01:00 achording.mihanblog.com اکورد آکورد آهنگ راه بیا علی یاسینی http://achording.mihanblog.com/post/984 <p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;"><img alt="آکورد آهنگ دپرس مرتضی اشرفی اکورد مرتضی اشرفی اکورد دپرس مرتضی اشرفی" src="http://www.achording.ir/uploaded/pictures/1518693358.jpg" style="transition-duration: 0.5s; border-radius: 5px; max-width: 97%; max-height: 100%; height: auto !important;"></p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">ریتم 6/8</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">Dm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Gm</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">حیف دلم دلت حال دل منو بد میکنه</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">Dm<br style="transition-duration: 0.5s;">نمیفهمی چمه</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Cm<br style="transition-duration: 0.5s;">قلب مریضم این روزای بد لعنتی رو داره رد میکنه</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">Dm<br style="transition-duration: 0.5s;">داره رد میکنه</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">Dm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Gm<br style="transition-duration: 0.5s;">چم شده باز چرا هیچجوری نمیتونم من از فکرت درام</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Cm<br style="transition-duration: 0.5s;">بدجوری رفت یجوری که یادم رفته الانم کجام</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">Dm<br style="transition-duration: 0.5s;">بده حال و هوام</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">Eb&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Gm<br style="transition-duration: 0.5s;">خوش باش عزیزم ولی من اینجا دلتنگم</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">Dm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; F&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br style="transition-duration: 0.5s;">تنها نشستم دارم با دردا میجنگم</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">Cm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Eb&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br style="transition-duration: 0.5s;">عیبی نداره روزای خوب منم میرسه</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">D&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Dm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<br style="transition-duration: 0.5s;">هرکی میرسه میگه این آدمه چقدر دپرسه</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;"><br></p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;"><br></p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; text-align: center;"><a href="http://www.achording.ir/index.php?post=121" target="_blank" title="" style=""><font size="6">ادامه آکورد</font></a></p> text/html 2018-02-15T11:21:35+01:00 achording.mihanblog.com اکورد آکورد آهنگ دپرس مرتضی اشرفی و محسن مهر http://achording.mihanblog.com/post/983 <p style="text-align:center"><img alt="آکورد آهنگ دپرس مرتضی اشرفی اکورد مرتضی اشرفی اکورد دپرس مرتضی اشرفی" src="http://www.achording.ir/uploaded/pictures/1518693358.jpg"></p><p style="text-align:center">&nbsp;</p><p style="text-align:center">ریتم 6/8</p><p style="text-align:center">&nbsp;</p><p style="text-align:center">Dm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Gm</p><p style="text-align:center">حیف دلم دلت حال دل منو بد میکنه</p><p style="text-align:center">Dm<br>نمیفهمی چمه</p><p style="text-align:center">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Cm<br>قلب مریضم این روزای بد لعنتی رو داره رد میکنه</p><p style="text-align:center">Dm<br>داره رد میکنه</p><p style="text-align:center">Dm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Gm<br>چم شده باز چرا هیچجوری نمیتونم من از فکرت درام</p><p style="text-align:center">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Cm<br>بدجوری رفت یجوری که یادم رفته الانم کجام</p><p style="text-align:center">Dm<br>بده حال و هوام</p><p style="text-align:center">&nbsp;</p><p style="text-align:center">Eb&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Gm<br>خوش باش عزیزم ولی من اینجا دلتنگم</p><p style="text-align:center">Dm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; F&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br>تنها نشستم دارم با دردا میجنگم</p><p style="text-align:center">Cm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Eb&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br>عیبی نداره روزای خوب منم میرسه</p><p style="text-align:center">D&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Dm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<br>هرکی میرسه میگه این آدمه چقدر دپرسه</p><p style="text-align:center">&nbsp;</p><p style="text-align:center">Gm<br>چرا اینجوری شده دنیام</p><p style="text-align:center">Dm<br>شبا تا صبح خواب تو چشام نمیاد</p><p style="text-align:center">Cm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; F<br>خواب بی تو واسه من کابوسه</p><p style="text-align:center">Dm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Eb&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br>دل من جز تو کسی رو نمیخواد</p><p style="text-align:center">Dm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Gm<br>مثل ولگرد خیابونام راه میرم تو این خیابونا</p><p style="text-align:center">Cm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; F<br>ولی مقصدم مشخص نیست</p><p style="text-align:center">Dm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Eb<br>خاطرست تک تک میدونا</p><p style="text-align:center">&nbsp;</p><p style="text-align:center"><br>خوش باش عزیزم ...</p> text/html 2018-02-15T10:50:25+01:00 achording.mihanblog.com اکورد آکورد آهنگ همیشه با من باش از مهدی یراحی http://achording.mihanblog.com/post/982 <p style="text-align:center"><img alt="آکورد آهنگ همیشه با من باش از مهدی یراحی اکورد یراحی اکورد همیشه با من باش یراحی" src="http://www.achording.ir/uploaded/pictures/1518691294.jpg"></p><p style="text-align:center">&nbsp;</p><p style="text-align:center">ریتم 4/4</p><p style="text-align:center">&nbsp;</p><p style="text-align:center">C&nbsp; &nbsp; G&nbsp; &nbsp; &nbsp; Dm&nbsp; &nbsp; A7&nbsp; &nbsp; &nbsp;Am</p><p style="text-align:center">برگشتم از شب سیاه از آدمک های دروغ</p><p style="text-align:center">A7&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Am&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; F<br>از ترس بیهوده شدن از قلب های بی فروغ</p><p style="text-align:center">C&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; G&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Dm&nbsp; &nbsp; &nbsp;A7&nbsp; &nbsp;Am<br>رو ترانه ساز من زخمی بی ترانگی</p><p style="text-align:center">E7&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Bm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; F<br>روی تمام لحظه هام سایه ی سرد خستگی</p><p style="text-align:center">G&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Dm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;G&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Am<br>تا اینکه تو رسیدی و من شکفتم از ترانه</p><p style="text-align:center">E7&nbsp; &nbsp; &nbsp; G&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; F&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; C<br>من شکفتم از صدای زلال بهترین بهانه</p><p style="text-align:center">&nbsp;</p><p style="text-align:center">G&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Dm&nbsp; &nbsp; &nbsp; E7&nbsp; &nbsp; &nbsp;Am<br>رنگ خورشیدو تو داری مهربونی</p><p style="text-align:center">Bm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; F</p><p style="text-align:center">مثل بارونی که میباره و میشوره</p><p style="text-align:center">C</p><p style="text-align:center">کوچه های قلبمو</p><p style="text-align:center">&nbsp;</p><p style="text-align:center">C&nbsp; &nbsp; &nbsp;G&nbsp; &nbsp; Dm&nbsp; &nbsp; &nbsp;C&nbsp; &nbsp; &nbsp;Am<br>روحم از جنس توئه شعر پابند توئه</p><p style="text-align:center">Am&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;A7&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Bm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; F<br>لبای پوسیده ی من زنده به آهنگ توئه</p><p style="text-align:center">&nbsp;</p><p style="text-align:center">C&nbsp; &nbsp; &nbsp;G&nbsp; &nbsp; &nbsp;Dm&nbsp; &nbsp; &nbsp;C&nbsp; &nbsp; &nbsp;Am<br>همیشه با من باش همیشه با من باش</p><p style="text-align:center">E7&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Bm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;F<br>تمام من با توست توان موندن باش</p><p style="text-align:center">C&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;G&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Dm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Am<br>همیشه با من باش همیشه با من باش</p><p style="text-align:center">Bm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; G&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;F<br>تمام من با توست توان موندن باش</p><p style="text-align:center"><br>تا اینکه تو رسیدی..</p> text/html 2018-02-13T20:09:58+01:00 achording.mihanblog.com اکورد آکورد آهنگ خیلی ممنون از افشین آذری http://achording.mihanblog.com/post/981 <p style="text-align:center"><img alt="آکورد آهنگ خیلی ممنون از افشین آذری" src="http://www.achording.ir/uploaded/pictures/1518550255.jpg"></p><p style="text-align:center">&nbsp;</p><p style="text-align:center">ریتم 6/8</p><p style="text-align:center">&nbsp;</p><p style="text-align:center">Ab&nbsp; &nbsp; &nbsp; C#&nbsp; &nbsp; &nbsp; Ab&nbsp; &nbsp; Bbm&nbsp; &nbsp; &nbsp; Eb</p><p style="text-align:center">تو که تقصیری نداری من یکم سادگی کردم</p><p style="text-align:center">#C#&nbsp; &nbsp; &nbsp;Bbm&nbsp; &nbsp; &nbsp; Eb&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;C<br>که کنارت عاشقونه موندمو زندگی کردم</p><p style="text-align:center">C#&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Bbm<br>من مقصرم که با تو بی ریا و ساده بودم</p><p style="text-align:center">Cm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Bbm&nbsp; &nbsp; &nbsp;C#&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Eb<br>که تموم زندگیمو به دروغات داده بودم</p><p style="text-align:center">Fm<br>تو که تقصیری نداری من خودم پای تو موندم</p><p style="text-align:center">#Cm&nbsp; &nbsp; &nbsp; C#&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Eb&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; C<br>کاش منم دل میشکستم کاش منم دل میسوزوندم</p><p style="text-align:center">Cm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Eb<br>من بلد نبودم عشقو این تقاص سادگیمه</p><p style="text-align:center">Fm&nbsp; &nbsp; &nbsp;Cm&nbsp; &nbsp; &nbsp;C#&nbsp; &nbsp; &nbsp;Eb<br>زخمی که زدی به قلبم یادگار عاشقیمه</p><p style="text-align:center">&nbsp;</p><p style="text-align:center">Fm<br>تو که تقصیری نداری من خودم پای تو موندم</p><p style="text-align:center">#Cm&nbsp; &nbsp; &nbsp; C#&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Eb&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; C<br>کاش منم دل میشکستم کاش منم دل میسوزوندم</p><p style="text-align:center">Cm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Eb<br>من بلد نبودم عشقو این تقاص سادگیمه</p><p style="text-align:center">Fm&nbsp; &nbsp; &nbsp;Cm&nbsp; &nbsp; &nbsp;C#&nbsp; &nbsp; &nbsp;Eb<br>زخمی که زدی به قلبم یادگار عاشقیمه</p><p style="text-align:center">&nbsp;</p><p style="text-align:center">Ab&nbsp; &nbsp; &nbsp; C#&nbsp; &nbsp; &nbsp; Ab&nbsp; &nbsp; Bbm&nbsp; &nbsp; &nbsp; Eb</p><p style="text-align:center">خیلی ممنون واسه هرچی که سر دلم آوردی</p><p style="text-align:center">#C#&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Bbm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Eb&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;C</p><p style="text-align:center">بازیمون دیگه تموم شد من شکست خوردم تو بردی</p><p style="text-align:center">C#&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Bbm<br>خیلی لطف کردی عزیزم به تو مدیونم همیشه</p><p style="text-align:center">Cm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Bbm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;C#&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Eb<br>تو یادم دادی یه آدم نقطه ضعفش سادگیشه</p><p style="text-align:center"><br>تو که تقصیری نداری...</p> text/html 2018-02-13T20:05:20+01:00 achording.mihanblog.com اکورد آکورد آهنگ ناردون از مازیار فلاحی http://achording.mihanblog.com/post/980 <p style="text-align:center"><img alt="آکورد آهنگ ناردون از مازیار فلاحی" src="http://www.achording.ir/uploaded/pictures/1518551909.jpg"></p><p style="text-align:center">&nbsp;</p><p style="text-align:center">ریتم 6/8</p><p style="text-align:center">&nbsp;</p><p style="text-align:center">Eb-Fm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Bbm</p><p style="text-align:center">هنوز دلتنگی قدم زدن با تو رو دارم</p><p style="text-align:center">Eb-Fm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Bbm<br>هنوز با نفسات تو باغچه شمعدونی میکارم</p><p style="text-align:center">Bbm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Fm&nbsp; &nbsp; Ebm<br>هنوز عاشقتم ماهک من از دل و از جون</p><p style="text-align:center">Ab&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Gb&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Ab&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Db<br>با اون گوشواره های رنگی ِ دونه های ناردون</p><p style="text-align:center">&nbsp;</p><p style="text-align:center">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Ebm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Fm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Gb<br>با کل غصه های زندگیم باز زیر بارون</p><p style="text-align:center">&nbsp;</p><p style="text-align:center">Bbm-Ab&nbsp; &nbsp; Bbm<br>باور میکنی یا نه</p><p style="text-align:center">Ab&nbsp; &nbsp;Gb-Ab</p><p style="text-align:center">من عاشقم اما نه</p><p style="text-align:center">Bbm&nbsp; &nbsp; &nbsp;Fm</p><p style="text-align:center">من دیوونتم</p><p style="text-align:center">&nbsp;</p><p style="text-align:center">Bbm-Ab&nbsp; &nbsp; Bbm<br>این قصه ی تکراری</p><p style="text-align:center">Ab&nbsp; &nbsp;Gb-Ab</p><p style="text-align:center">این دوری اجباری</p><p style="text-align:center">Bbm&nbsp; &nbsp; &nbsp;Fm</p><p style="text-align:center">منو دیوونه کرد</p><p style="text-align:center">&nbsp;</p><p style="text-align:center">Eb-Fm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Bbm<br>هنوز عاشقمو دلهره ی چشماتو دارم</p><p style="text-align:center">Eb-Fm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Bbm<br>هنوز دیوونمو عکستو رو چشام میزارم</p><p style="text-align:center">Bbm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Fm&nbsp; &nbsp; Ebm<br>هنوز عطر فضای خونمون بارون عوده</p><p style="text-align:center">Ab&nbsp; &nbsp; &nbsp;Gb&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Ab&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Db<br>هنوز خاطره هام پاییز و برگ و عطر دوده</p><p style="text-align:center">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Ebm&nbsp; &nbsp; &nbsp;Fm&nbsp; &nbsp; &nbsp; Gb<br>به غیر یاد تو کُنج دلم هیچی نبوده..</p><p style="text-align:center">&nbsp;</p><p style="text-align:center">Ab&nbsp; &nbsp; &nbsp; Gb&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Ab&nbsp; &nbsp; &nbsp; Bbm<br>قرار بود که برام یه آسمون هدیه بیاری</p><p style="text-align:center">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Db-Gb-Ab&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Gb<br>نه اینکه بری و هزار دفعه تنهام بزاری</p><p style="text-align:center">Ab&nbsp; &nbsp; &nbsp; Gb&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Ab&nbsp; &nbsp; &nbsp; Bbm<br>میدونستی بری میمیرمو دیوونه میشم</p><p style="text-align:center">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Db-Gb-Ab&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Gb</p><p style="text-align:center">با کل غصه های آسمون همخونه میشم<br>&nbsp;</p><p style="text-align:center">&nbsp;</p><p style="text-align:center">Bbm-Ab&nbsp; &nbsp; Bbm<br>باور میکنی یا نه</p><p style="text-align:center">Ab&nbsp; &nbsp;Gb-Ab</p><p style="text-align:center">من عاشقم اما نه</p><p style="text-align:center">Bbm&nbsp; &nbsp; &nbsp;Fm</p><p style="text-align:center">من دیوونتم</p> text/html 2018-02-09T18:40:37+01:00 achording.mihanblog.com اکورد آکورد آهنگ انفرادی از حمید هیراد http://achording.mihanblog.com/post/979 <div style="text-align: center;"><img alt="انفرادی از حمید هیراد آکورد متن آهنگ" src="http://nex1music.ir/upload/151810744824765037hamid-hiraad-enferadi.jpg" style="transition-duration: 0.5s; border-radius: 5px; max-width: 97%; max-height: 100%; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; height: auto !important;"></div> <div><div style="text-align: center;">&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">ریتم 4/4&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">C#m&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;G#m</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">گر با دگران سحر کنی وای بر من</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">G#m&nbsp; &nbsp; &nbsp;F#m&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; A</div><div style="text-align: center;">از کوی دگر گذر کنی وای بر من</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">G#m&nbsp; &nbsp; &nbsp; C#m&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;G#m&nbsp; &nbsp; &nbsp;C#m</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">چه آشوبی شوم هر دم که دل میبری از هرکس</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">&nbsp; &nbsp; F#m&nbsp; &nbsp; B&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; F#m&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; C#m</div><div style="text-align: center;">چه جنجالی به پا کردی تو در این قلب دلواپس</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">G#m&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;F#m&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; A</div><div style="text-align: center;">چه جنجالی به پا کردی تو در این قلب دلواپس</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">G#m&nbsp; &nbsp; &nbsp;A&nbsp; &nbsp; &nbsp; B&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; C#m</div><div style="text-align: center;">انفرادی شده سلول به سلول تنم</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">F#m&nbsp; &nbsp;G#m&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;A&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; B</div><div style="text-align: center;">خود من در خود من در خود من زندانیست</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">G#m&nbsp; &nbsp; &nbsp;A&nbsp; &nbsp; &nbsp; B&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; C#m</div><div style="text-align: center;">انفرادی شده سلول به سلول تنم</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">F#m&nbsp; &nbsp;G#m&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;A&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; B</div><div style="text-align: center;">خود من در خود من در خود من زندانیست</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">G#m&nbsp; &nbsp; &nbsp;A&nbsp; &nbsp; &nbsp; B&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; C#m</div><div style="text-align: center;">انفرادی همه شب من به خیابون میزنم</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">&nbsp; &nbsp;G#m&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;A&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; B</div><div style="text-align: center;">خسته از حال و هوایی که به این ویرانیست</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">A&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;G#m</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">از تو بگذشتم و بگذاشتمت با دگران</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">G#m&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;F#m</div><div style="text-align: center;">رفتم از کوی تو اما عقب سر نگران</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">G#m&nbsp; &nbsp; &nbsp; C#m&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;G#m&nbsp; &nbsp; &nbsp;C#m</div><div style="text-align: center;">ما گذشتیم و گذشت آنچه تو با ما کردی</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">G#m&nbsp; &nbsp; &nbsp; A&nbsp; &nbsp; F#m&nbsp; &nbsp; &nbsp; C#m</div><div style="text-align: center;">تو بمان با دگران وای به حال دگران</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">انفرادی شده سلول...</div><div style="text-align: center;"><br></div></div> text/html 2018-01-30T11:42:57+01:00 achording.mihanblog.com اکورد آکورد آهنگ کوک حالم از سینا درخشنده http://achording.mihanblog.com/post/978 <div style="text-align: center;"><font size="5">جدیدترین آکورد ها را در وب سایت رسمی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5">آکوردینگ</font></div><p></p><p style="text-align: center; transition-duration: 0.5s;"><font size="5">مشاهده نمایید :</font></p><p style="text-align: center; transition-duration: 0.5s;"><font size="5"><a href="http://www.achording.ir/?post=109" target="" title=""></a></font></p><p style="text-align: center; transition-duration: 0.5s;"></p><p style="text-align: center;"></p><p style="text-align: center; transition-duration: 0.5s;"><font size="5"><a href="http://www.achording.ir/?post=109" target="" title=""></a></font></p><p style="text-align: center; transition-duration: 0.5s;"></p><p style="text-align: center;"></p><p style="transition-duration: 0.5s; text-align: center;"><font size="5"><a href="http://www.achording.ir/?post=109" target="_blank" title=""></a><a href="http://www.achording.ir/?post=109" target="" title=""></a></font></p><p style="text-align: center; transition-duration: 0.5s;"><font size="5"><a href="http://www.achording.ir/?post=108" target="_blank" title=""></a></font></p><p style="text-align: right; transition-duration: 0.5s;"></p><p style="text-align: right;"></p><p style="text-align: center; transition-duration: 0.5s;"><font size="5"><a href="http://www.achording.ir/?post=108" target="_blank" title=""></a></font></p><p style="text-align: right; transition-duration: 0.5s;"></p><p style="text-align: right;"></p><p style="text-align: center; transition-duration: 0.5s;"></p><p style="transition-duration: 0.5s;"></p><p></p><p style="text-align: center; transition-duration: 0.5s;"><a href="http://www.achording.ir/?post=110" target="_blank" title=""></a></p><p style="transition-duration: 0.5s;"></p><p></p><div><a href="http://www.achording.ir/?post=113" target="_blank" title=""></a><p style="text-align: center; transition-duration: 0.5s;"><a href="http://www.achording.ir/?post=113" target="_blank" title=""><font size="5"></font></a><font size="5"><a href="http://www.achording.ir/?post=108" target="_blank" title="">Achording.ir</a></font></p><div></div></div><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;"><br></p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;"><img alt="سینا درخشنده - کوک حالم" src="http://www.achording.ir/uploaded/pictures/1517305099.jpg" style="transition-duration: 0.5s; border-radius: 5px; max-width: 97%; max-height: 100%; height: 400px; width: 400px;"></p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">ریتم 6/8</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">Bbm</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">اینجوری که من آخه دلمو دادم برا تو</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">Ab<br style="transition-duration: 0.5s;">اینجوری دلم داره هی میکنه هواتو</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">#F<br style="transition-duration: 0.5s;">عاشقت شدم کسی ام نمیاد به جا تو</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">F&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Fm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br style="transition-duration: 0.5s;">توی دل من آخه حک شد اون چشاتو</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">Bbm<br style="transition-duration: 0.5s;">کوک کوکه حالم آخه عشق تو دستو بالم</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">Ab<br style="transition-duration: 0.5s;">دل تو رو میخوام میگن شده خوش به حالم</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">#F<br style="transition-duration: 0.5s;">شوخی که ندارم عشقه شوخی سرش نمیشه</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">Bbm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; F&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Fm<br style="transition-duration: 0.5s;">جوری تورو میخوام هیشکی باورش نمیشه<br style="transition-duration: 0.5s;">(دوبار)</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">Bbm<br style="transition-duration: 0.5s;">بگه هرکی هرچی تو فقط دلبر منی</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">Ab<br style="transition-duration: 0.5s;">دستی دستی دیدی اومدی دلو ببری</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">#F&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; F<br style="transition-duration: 0.5s;">خاصی واسم آخه میدونم از همه سری</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;"><br style="transition-duration: 0.5s;">کوک کوکه حالم...</p> text/html 2018-01-30T11:38:20+01:00 achording.mihanblog.com اکورد آکورد آهنگ گرداب از احسان خواجه امیری http://achording.mihanblog.com/post/977 <div><div><div style="text-align: center;"><font size="5">جدیدترین آکورد ها را در وب سایت رسمی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5">آکوردینگ</font></div><p></p><p style="text-align: center; transition-duration: 0.5s;"><font size="5">مشاهده نمایید :</font></p><p style="text-align: center; transition-duration: 0.5s;"><font size="5"><a href="http://www.achording.ir/?post=109" target="" title=""></a></font></p><p style="text-align: center; transition-duration: 0.5s;"></p><p style="text-align: center;"></p><p style="text-align: center; transition-duration: 0.5s;"><font size="5"><a href="http://www.achording.ir/?post=109" target="" title=""></a></font></p><p style="text-align: center; transition-duration: 0.5s;"></p><p style="text-align: center;"></p><p style="transition-duration: 0.5s; text-align: center;"><font size="5"><a href="http://www.achording.ir/?post=109" target="_blank" title=""></a><a href="http://www.achording.ir/?post=109" target="" title=""></a></font></p><p style="text-align: center; transition-duration: 0.5s;"><font size="5"><a href="http://www.achording.ir/?post=108" target="_blank" title=""></a></font></p><p style="text-align: right; transition-duration: 0.5s;"></p><p style="text-align: right;"></p><p style="text-align: center; transition-duration: 0.5s;"><font size="5"><a href="http://www.achording.ir/?post=108" target="_blank" title=""></a></font></p><p style="text-align: right; transition-duration: 0.5s;"></p><p style="text-align: right;"></p><p style="text-align: center; transition-duration: 0.5s;"></p><p style="transition-duration: 0.5s;"></p><p></p><p style="text-align: center; transition-duration: 0.5s;"><a href="http://www.achording.ir/?post=110" target="_blank" title=""></a></p><p style="transition-duration: 0.5s;"></p><p></p><p style="text-align: center; transition-duration: 0.5s;"><a href="http://www.achording.ir/?post=114" target="_blank" title=""></a></p><div></div><p></p><div><a href="http://www.achording.ir/?post=114" target="_blank" title=""></a><p style="text-align: center; transition-duration: 0.5s;"><a href="http://www.achording.ir/?post=114" target="_blank" title=""><font size="5"></font></a><font size="5"><a href="http://www.achording.ir/?post=108" target="_blank" title="">Achording.ir</a></font></p><p style="text-align: center; transition-duration: 0.5s;"><br></p></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img alt="آکورد آهنگ احسان خواجه امیری گرداب" src="http://www.texahang.org/wp-content/uploads/2018/01/ehsan-khaje-amiri-gerdab.jpg" style="transition-duration: 0.5s; border-radius: 5px; max-width: 97%; max-height: 100%; text-align: center;"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><div style="text-align: center;">ریتم 6/8 سنگین</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">Cm&nbsp; &nbsp; &nbsp; C#&nbsp; &nbsp; &nbsp;Fm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Cm</div><div style="text-align: center;">تو آمده ای جان به لب من برسانی</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Cm&nbsp; &nbsp; &nbsp;C#&nbsp; &nbsp; &nbsp; Fm</div><div style="text-align: center;">من پای تو یک عمر بمانم تو نمانی</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">Eb&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;C#&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Fm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</div><div style="text-align: center;">من عشق به تو دادم و عمری تو به من درد</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;#Cm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Bbm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; C</div><div style="text-align: center;">این عشق چرا این همه بی رحم ترت کرد</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">Eb&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;C#&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Fm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</div><div style="text-align: center;">من خوب شدم عشق تو پروانگی ام بود</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;#Cm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Bbm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; C</div><div style="text-align: center;">این خوب شدن هدیه ی دیوانگی ام بود</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">Cm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; C#&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Eb</div><div style="text-align: center;">از آن نفسی که به دلم عشق تو کم شد</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">Cm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; C#&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Eb</div><div style="text-align: center;">چرخیدن من دور تو گردابِ خودم شد</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">Cm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; C#&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Eb</div><div style="text-align: center;">با اینکه همه عمر مرا کشت خیالت</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">Cm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; C#&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Eb</div><div style="text-align: center;">هر آنچه گرفتی ز منو عشق حلالت</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">Eb&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; C#&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Fm</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">تو دورترین ساحل قلب منه بی دل</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">Fm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;C#&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Cm</div><div style="text-align: center;">من غربت پارو زدن کشتی در گل</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">Eb&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; C#&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Fm</div><div style="text-align: center;">از داغ بزرگی که نگاهت به دلم دوخت</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">#Cm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Bbm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; C</div><div style="text-align: center;">یک شهر به حال من دیوانه دلش سوخت</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">#Cm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Bbm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; C</div><div style="text-align: center;">یک شهر به حال من دیوانه دلش سوخت</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">از آن نفسی...</div><div style="text-align: center; "></div></div></div> text/html 2018-01-28T21:43:59+01:00 achording.mihanblog.com اکورد آکورد آهنگ کینه ای مهدی جهانی http://achording.mihanblog.com/post/975 <p style="transition-duration: 0.5s;"></p><div style="text-align: center;"><font size="5">جدیدترین آکورد ها را در وب سایت رسمی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5">آکوردینگ</font></div><p></p><p style="text-align: center; transition-duration: 0.5s;"><font size="5">مشاهده نمایید :</font></p><p style="text-align: center; transition-duration: 0.5s;"><font size="5"><a href="http://www.achording.ir/?post=109" target="" title="" style=""></a></font></p><p style="text-align: center; transition-duration: 0.5s;"></p><p style="text-align: center;"></p><p style="text-align: center; transition-duration: 0.5s;"><font size="5"><a href="http://www.achording.ir/?post=109" target="" title="" style=""></a></font></p><p style="text-align: center; transition-duration: 0.5s;"></p><p style="text-align: center;"></p><p style="transition-duration: 0.5s; text-align: center;"><font size="5"><a href="http://www.achording.ir/?post=109" target="_blank" title="" style=""></a><a href="http://www.achording.ir/?post=109" target="" title="" style=""></a></font></p><p style="text-align: center; transition-duration: 0.5s;"><font size="5"><a href="http://www.achording.ir/?post=108" target="_blank" title="" style=""></a></font></p><p style="text-align: right; transition-duration: 0.5s;"></p><p style="text-align: right;"></p><p style="text-align: center; transition-duration: 0.5s;"><font size="5"><a href="http://www.achording.ir/?post=108" target="_blank" title="" style=""></a></font></p><p style="text-align: right; transition-duration: 0.5s;"></p><p style="text-align: right;"></p><p style="text-align: center; transition-duration: 0.5s;"></p><p style="transition-duration: 0.5s;"></p><p></p><p style="text-align: center; transition-duration: 0.5s;"><a href="http://www.achording.ir/?post=110" target="_blank" title=""></a></p><p style="transition-duration: 0.5s;"></p><p></p><p style="text-align: center; transition-duration: 0.5s;"><font size="5"><a href="http://www.achording.ir/?post=108" target="_blank" title="" style="">Achording.ir</a></font></p><p style="text-align: center; transition-duration: 0.5s;"><br></p><p style="text-align: center; transition-duration: 0.5s;"><font size="2"><br></font></p><p style="text-align: center; transition-duration: 0.5s;"><font size="2"><img alt=" آهنگ مهدی جهانی کینه ای" src="http://www.texahang.org/wp-content/uploads/2018/01/mehdi-jahani-kinei.jpg" style="transition-duration: 0.5s; border-radius: 5px; max-width: 97%; max-height: 100%; height: 500px; width: 500px;"></font></p><h3 style="text-align: center; transition-duration: 0.5s;"><font size="2">ریتم 4/4&nbsp;</font></h3><div><font size="2"><br></font></div><p style="text-align: center; transition-duration: 0.5s;"><font size="2">Bm</font></p><p style="text-align: center; transition-duration: 0.5s;"><font size="2">رفتنت برام ساده نیست اصلا</font></p><p style="transition-duration: 0.5s;"></p><div style="text-align: center;"><font size="2">F#m</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">دور میخوای بشی واسه چی ازم</font></div><p></p><p style="transition-duration: 0.5s;"></p><div style="text-align: center;"><font size="2">Em</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">واسه چی ازم دور میخوای بشی</font></div><p></p><p style="transition-duration: 0.5s;"></p><div style="text-align: center;"><font size="2">D</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">یه روزی جلوم بشی رو سیاه که چی</font></div><p></p><p style="text-align: center; transition-duration: 0.5s;"><font size="2">&nbsp;</font></p><p style="transition-duration: 0.5s;"></p><div style="text-align: center;"><font size="2">Bm</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">بگی دوباره برگرد بگم نمیخوام</font></div><p></p><p style="transition-duration: 0.5s;"></p><div style="text-align: center;"><font size="2">D</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">یه دنده بازیام شبیه بچگیامه</font></div><p></p><p style="transition-duration: 0.5s;"></p><div style="text-align: center;"><font size="2">Em</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">حتی باز ببینم هستم عاشق نگات</font></div><p></p><p style="transition-duration: 0.5s;"></p><div style="text-align: center;"><font size="2">Bm</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">هرچی آبرو داشتم دادی تو به باد</font></div><p></p><p style="text-align: center; transition-duration: 0.5s;"><font size="2">&nbsp;</font></p><p style="transition-duration: 0.5s;"></p><div style="text-align: center;"><font size="2">F#m&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; D</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">من کینه ایم یادم نمیره روزی که رفتی نرو پس</font></div><p></p><p style="transition-duration: 0.5s;"></p><div style="text-align: center;"><font size="2">Em</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">برگردی پس میزنمت با هر دو دست</font></div><p></p><p style="text-align: center; transition-duration: 0.5s;"><font size="2">&nbsp;</font></p><p style="transition-duration: 0.5s;"></p><div style="text-align: center;"><font size="2">Bm</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">ارتباطمونو نکنی تو قطع و وصل</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">شدیم هر دو پست</font></div><p></p><p style="transition-duration: 0.5s;"></p><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">Bm</font></div><p></p><p style="text-align: center; transition-duration: 0.5s;"><font size="2">رفتنت برام ساده نیست اصلا</font></p><p style="transition-duration: 0.5s;"></p><div style="text-align: center;"><font size="2">F#m</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">عاشق نمیشی دیگه بعد من</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">Em</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">دیگه بعد من فکر من نباش</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">#F</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">نه تو نمیشی برام مثل اولاش</font></div><p></p><p style="text-align: center; transition-duration: 0.5s;"><font size="2">&nbsp;</font></p><p style="text-align: center; transition-duration: 0.5s;"><font size="2">من کینه ایم...</font></p> text/html 2018-01-27T19:11:56+01:00 achording.mihanblog.com اکورد آکورد آهنگ ملاقاتی از رستاک http://achording.mihanblog.com/post/974 <p style="text-align: center; transition-duration: 0.5s;"><font size="5">جدیدترین آکورد ها را در وب سایت رسمی<br>آکوردینگ</font></p><p style="text-align: center; transition-duration: 0.5s;"><font size="5">مشاهده نمایید :</font></p><p style="font-family: yekan, sans-serif; text-align: center; font-size: 15px; transition-duration: 0.5s;"><a href="http://www.achording.ir/?post=109" target="" title=""></a></p><p style="font-family: yekan, sans-serif; text-align: center; font-size: 15px; transition-duration: 0.5s;"></p><p style="font-family: yekan, sans-serif; text-align: center; font-size: 15px;"></p><p style="font-family: yekan, sans-serif; text-align: center; font-size: 15px; transition-duration: 0.5s;"><a href="http://www.achording.ir/?post=109" target="" title=""></a></p><p style="font-family: yekan, sans-serif; text-align: center; font-size: 15px; transition-duration: 0.5s;"></p><p style="font-family: yekan, sans-serif; text-align: center; font-size: 15px;"></p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;"><a href="http://www.achording.ir/?post=109" target="_blank" title="" style="font-size: 11px;"></a><a href="http://www.achording.ir/?post=109" target="" title=""></a></p><p style="text-align: center; transition-duration: 0.5s;"><a href="http://www.achording.ir/?post=108" target="_blank" title=""></a></p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px;"></p><p></p><p style="text-align: center; transition-duration: 0.5s;"><a href="http://www.achording.ir/?post=108" target="_blank" title=""></a></p><p style="transition-duration: 0.5s;"></p><p></p><p style="text-align: center; transition-duration: 0.5s;"><a href="http://www.achording.ir/?post=108" target="_blank" title=""><font size="5">Achording.ir</font></a></p><p style="text-align: center; transition-duration: 0.5s;"><font size="5"><br></font></p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;"><img alt="ملاقاتی رستاک" src="http://www.achording.ir/uploaded/pictures/1517056383.jpg" style="transition-duration: 0.5s; border-radius: 5px; max-width: 97%; max-height: 100%;"></p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">ریتم 6/8 سنگین</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">Bm</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">اومدی سر بزنی بهم چی آوردی برام</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">Bm<br style="transition-duration: 0.5s;">بگو خنده هاتو آوردی که از غصه درام</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">Em<br style="transition-duration: 0.5s;">رنگ موتو که عوض کردی غریبی میکنم</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">F#&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;D<br style="transition-duration: 0.5s;">گم شدم اما بهم میگن همین دور و ورام</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">Bm<br style="transition-duration: 0.5s;">بعد عمری اومدی بازم ملاقاتی من</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">Bm<br style="transition-duration: 0.5s;">تازه میشه زخمای قلب خیالاتی من</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">Em</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">اینو میگفتن بهم رفتی سفر یه جای دور</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">F#&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; D</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">حالا اشکاتو آوردی واسه سوغاتی من</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">Bm<br style="transition-duration: 0.5s;">اومدی چی بگی با حال من چیکار داری</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">Bm<br style="transition-duration: 0.5s;">روسریت آبیه حتما با اون قرار داری</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">Em<br style="transition-duration: 0.5s;">زندگیمو ازم گرفتی انتظار داری</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">F#&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; D<br style="transition-duration: 0.5s;">چی رو یادم بره باشه یه نخ سیگار داری</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">(دوبار)</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">Bm</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">چرا گریه میکنی خب چیه این کارا بگو</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">Bm<br style="transition-duration: 0.5s;">اینجا دلگیره به این تختا و دیوارا بگو</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">Em<br style="transition-duration: 0.5s;">اینا حرف منه دیوونه رو باور ندارن</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">F#&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;D<br style="transition-duration: 0.5s;">عاشقم بود یه روزی به پرستارا بگو</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;"><br style="transition-duration: 0.5s;">اومدی چی بگی...</p> text/html 2018-01-27T19:03:41+01:00 achording.mihanblog.com اکورد آکورد آهنگ دیوونه ی من از ماکان بند http://achording.mihanblog.com/post/972 <div style="text-align: center;"><div><p style="transition-duration: 0.5s;"><font size="5">جدیدترین آکورد ها را در وب سایت رسمی<br>آکوردینگ</font></p><p style="transition-duration: 0.5s;"><font size="5">مشاهده نمایید :</font></p><p style="font-size: 15px; transition-duration: 0.5s;"><a href="http://www.achording.ir/?post=109" target="" title=""></a></p><p style="font-size: 15px; transition-duration: 0.5s;"></p><p style="font-size: 15px;"></p><p style="font-size: 15px; transition-duration: 0.5s;"><a href="http://www.achording.ir/?post=109" target="" title=""></a></p><p style="font-size: 15px; transition-duration: 0.5s;"></p><p style="font-size: 15px;"></p><a href="http://www.achording.ir/?post=109" target="_blank" title=""></a><a href="http://www.achording.ir/?post=109" target="" title="" style=""><font size="5"><p style="transition-duration: 0.5s;">Achording.ir</p><p style="transition-duration: 0.5s;"><br></p><p style="transition-duration: 0.5s;"></p></font></a><p style="transition-duration: 0.5s;"></p><p style="font-size: 15px; transition-duration: 0.5s;"><img alt="ماکان بند دیوونه من" src="http://www.texahang.org/wp-content/uploads/2018/01/macan-band-divoone-man.jpg" style="transition-duration: 0.5s; border-radius: 5px; max-width: 97%; max-height: 100%;"></p><p style="font-size: 15px; transition-duration: 0.5s;">ریتم : 4/4</p><p style="font-size: 15px; transition-duration: 0.5s;">Am</p><p style="font-size: 15px; transition-duration: 0.5s;">نمیبینی چجوری موندم تو تنهایی</p><p style="font-size: 15px; transition-duration: 0.5s;">Em<br style="transition-duration: 0.5s;">نمیدونی دلم میگیره یه وقتایی</p><p style="font-size: 15px; transition-duration: 0.5s;">F<br style="transition-duration: 0.5s;">یه وقتایی این دلم بدجوری میگیره</p><p style="font-size: 15px; transition-duration: 0.5s;">E&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Em&nbsp;<br style="transition-duration: 0.5s;">همون وقتا که معلوم نیست تو کجایی</p><p style="font-size: 15px; transition-duration: 0.5s;">Em<br style="transition-duration: 0.5s;">نمیتونی انکار کنی خوب بودنمو</p><p style="font-size: 15px; transition-duration: 0.5s;">Fm<br style="transition-duration: 0.5s;">باشه قبوله اصلا گوش بده به حرفم با توامو</p><p style="font-size: 15px; transition-duration: 0.5s;">F<br style="transition-duration: 0.5s;">برو تو گشت بدهکار نیست هیچوقت به حرفام</p><p style="font-size: 15px; transition-duration: 0.5s;">E&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Em<br style="transition-duration: 0.5s;">باشی نباشی دیگه فرقی نداره همون آدم تنهام</p><p style="font-size: 15px; transition-duration: 0.5s;">Am<br style="transition-duration: 0.5s;">دیوونه من که عاشق شدم عاشق شدم دوباره</p><p style="font-size: 15px; transition-duration: 0.5s;">G<br style="transition-duration: 0.5s;">این بغض من کاری کرد شب و روز بارون بباره</p><p style="font-size: 15px; transition-duration: 0.5s;">F<br style="transition-duration: 0.5s;">دیوونه من که باعث شدم عشق بره از این خونه</p><p style="font-size: 15px; transition-duration: 0.5s;">E&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; G<br style="transition-duration: 0.5s;">اینجا فقط یه سلوله که یه دیوونه توش زندونه</p><p style="font-size: 15px; transition-duration: 0.5s;">Am<br style="transition-duration: 0.5s;">دیوونه من که عاشق شدم عاشق شدم دوباره</p><p style="font-size: 15px; transition-duration: 0.5s;">G<br style="transition-duration: 0.5s;">این بغض من کاری کرد شب و روز بارون بباره</p><p style="font-size: 15px; transition-duration: 0.5s;">F<br style="transition-duration: 0.5s;">دیوونه من که باعث شدم عشق بره از این خونه</p><p style="font-size: 15px; transition-duration: 0.5s;">E&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;G<br style="transition-duration: 0.5s;">اینجا فقط یه سلوله که یه دیوونه توش زندونه</p><p style="font-size: 15px; transition-duration: 0.5s;">Am</p><p style="font-size: 15px; transition-duration: 0.5s;">دستم واست یه ذره نمک نداشت بی معرفت</p><p style="font-size: 15px; transition-duration: 0.5s;">Em</p><p style="font-size: 15px; transition-duration: 0.5s;">شدی مثل بچه رفتی بی من چه بد</p><p style="font-size: 15px; transition-duration: 0.5s;">E&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Em&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; F<br style="transition-duration: 0.5s;">تو این عشق کوتاه فقط شدی واسه من یه سد</p><div style="font-size: 15px;"><br></div><div style="font-size: 15px;"><br></div></div></div> text/html 2018-01-22T20:26:04+01:00 achording.mihanblog.com اکورد آکورد آهنگ زدی پر از مسیح و آرش http://achording.mihanblog.com/post/971 <p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;"><img alt="آکورد آهنگ زدی پر از مسیح و آرش" src="http://www.achording.ir/uploaded/pictures/1516649329.jpg" style="transition-duration: 0.5s; border-radius: 5px; max-width: 97%; max-height: 100%;"></p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">ریتم 2/4</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">Am</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">زدی پر فکر میکردم با منه واقعا دلت</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">Em<br style="transition-duration: 0.5s;">تو خواستی خاطرت راحت از این یادم بره</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">Dm<br style="transition-duration: 0.5s;">من هنوز قلبم نمیشه باورش</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">Em<br style="transition-duration: 0.5s;">یادگاریاتو از دم دارمش</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">Am<br style="transition-duration: 0.5s;">بد اومد پشت هم خونه برام زندون شدش</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">Em<br style="transition-duration: 0.5s;">من اونم اونکه پشت گریه هاش پنهون شده</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">Dm<br style="transition-duration: 0.5s;">من تموم خنده هامو جا گذاشتم</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">Em<br style="transition-duration: 0.5s;">پس چرا دستات منو تنها گذاشت رفت</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">Am<br style="transition-duration: 0.5s;">رفتن تو این آدمو راحت عوض کرد</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">Em<br style="transition-duration: 0.5s;">تو بین راه یهو دلت چیو هوس کرد</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">Dm<br style="transition-duration: 0.5s;">لبخند توام بعد تو با من تلف شد</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">Em<br style="transition-duration: 0.5s;">این آخرا رفتارتم واقعا عوض شد</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">(دوبار)</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">Am<br style="transition-duration: 0.5s;">چی مونده بود روی دلت</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">Am</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">که نگفتی میخواستی تهش بد بزنی بم</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">Em<br style="transition-duration: 0.5s;">رو عکسات هشتگ بزنی</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Dm</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">عشق دیگه از سرت پریده</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">Dm<br style="transition-duration: 0.5s;">دیدی بازم آخر شدی غریبه</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">Em<br style="transition-duration: 0.5s;">عوض شدم راحت تویی دلیلش</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">Am<br style="transition-duration: 0.5s;">چی مونده بود ثابت کنم بهت</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">Em<br style="transition-duration: 0.5s;">که تورو عاشق کنمت<br style="transition-duration: 0.5s;"></p> text/html 2018-01-22T20:24:29+01:00 achording.mihanblog.com اکورد آکورد آهنگ کوه از سیامک عباسی http://achording.mihanblog.com/post/970 <p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;"><img alt="آکورد آهنگ کوه از سیامک عباسی" src="http://www.achording.ir/uploaded/pictures/1516649656.jpg" style="transition-duration: 0.5s; border-radius: 5px; max-width: 97%; max-height: 100%;"></p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">ریتم 4/4</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">Am&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Dm</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">نگاه کن برف جای تو نشسته</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">Bb&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Am&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; C<br style="transition-duration: 0.5s;">از اون بیرون ببین از پشت شیشه</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">C&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Dm<br style="transition-duration: 0.5s;">هوا انقدر سرده توی خونه</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;Gm&nbsp; &nbsp;Bb&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Am&nbsp; &nbsp;<br style="transition-duration: 0.5s;">درو که وا بذاری گرم مى شه</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">Dm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Am&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;C<br style="transition-duration: 0.5s;">تو از رفتن به من چیزی نگفتی</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">Dm&nbsp; &nbsp; &nbsp; Am&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; C<br style="transition-duration: 0.5s;">نمیدونم چرا محرم نبودم</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">C&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Gm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Bb<br style="transition-duration: 0.5s;">بریدی دوختی اما عزییییییییییزم</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">Bb - D - Dm - C - Bb&nbsp; &nbsp; &nbsp;Am<br style="transition-duration: 0.5s;">عزیزم من مگه آدم نبودددددددددم</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">Bb&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Dm<br style="transition-duration: 0.5s;">حالا من با چهار تا دیوار و</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">Am&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;C<br style="transition-duration: 0.5s;">شب هاى بیدار و پاکت سیگار و</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">Dm<br style="transition-duration: 0.5s;">گریه تنها موندم</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">Bb<br style="transition-duration: 0.5s;">یه شب که سردم بود</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">C<br style="transition-duration: 0.5s;">عکساتو سوزوندم</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;Gm&nbsp; &nbsp; Bb<br style="transition-duration: 0.5s;">از همه جا موندم</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">Dm<br style="transition-duration: 0.5s;">وقتى رفتى</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">Dm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Bb&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; F<br style="transition-duration: 0.5s;">دیگه از آبروم چیزی نمونده</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">Gm - D - Am&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; F<br style="transition-duration: 0.5s;">همین ته موندشم باید بریزی</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">Gm - Am - Bb&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;C</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">آهای کوهی که پشت من نموندی</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">Dm - Gm - F&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; C<br style="transition-duration: 0.5s;">تو روی دوشمم باشی عزیزی</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">Dm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Am&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; C<br style="transition-duration: 0.5s;">ببین توو زندگیم انقد دویدم</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">Dm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Am&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;C<br style="transition-duration: 0.5s;">دیگه جون زمین خوردن ندارم</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">C&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Gm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Bb<br style="transition-duration: 0.5s;">نه اینکه زندگی جذاب باشه</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">Bb - C - Dm - C - Bb&nbsp; &nbsp; &nbsp;Am<br style="transition-duration: 0.5s;">فقط&nbsp; &nbsp; حوصله ی مردن ندارم</p> text/html 2018-01-22T20:23:30+01:00 achording.mihanblog.com اکورد آکورد آهنگ لعنتی از فرزاد فرزین http://achording.mihanblog.com/post/969 <p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;"><img alt="آکورد آهنگ لعنتی از فرزاد فرزین" src="http://www.achording.ir/uploaded/pictures/1516650518.jpg" style="transition-duration: 0.5s; border-radius: 5px; max-width: 97%; max-height: 100%;"></p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">ریتم 4/4</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">Bb&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Am&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Gm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Dm</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">بدون تو کجا برم وقتی با هم این کوچه رو قدم زدیم</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">Bb&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Am&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Gm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Dm<br style="transition-duration: 0.5s;">دیگه باید باور کنم رفتنتو تو نیستی و به هم زدیم</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">Am&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Gm<br style="transition-duration: 0.5s;">مگه میشه یادم بره عشق از ذهن آدم بره</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">A&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Bb<br style="transition-duration: 0.5s;">مگه میشه بدون تو تو این شبا خوابم بره</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">Dm<br style="transition-duration: 0.5s;">لعنتی مگه بهت بد کرده بودم</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">Bb<br style="transition-duration: 0.5s;">د لعنتی من که بهت وابسته بودم</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">C<br style="transition-duration: 0.5s;">لعنتی ..</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">A&nbsp; &nbsp; &nbsp; F<br style="transition-duration: 0.5s;">الان کجایی لعنتی</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">Dm<br style="transition-duration: 0.5s;">لعنتی مگه بهت بد کرده بودم</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">Gm<br style="transition-duration: 0.5s;">لعنتی من که بهت وابسته بودم</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">A<br style="transition-duration: 0.5s;">لعنتی .. الان چجوری راحتی</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">Dm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Bb - C - Gm<br style="transition-duration: 0.5s;">هر کجا نشستم از تو میگفتم</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">Dm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Bb<br style="transition-duration: 0.5s;">تو که دنیامو بهم ریختی غریبه</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">Dm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; C - Bb - Am<br style="transition-duration: 0.5s;">یه روز سردی میاد که مثه من</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">Dm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; C<br style="transition-duration: 0.5s;">میشکنه دلت رو یه آدم دیگه</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">Dm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Bb - C - Gm<br style="transition-duration: 0.5s;">تو که احساس منو باور نکردی</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">Gm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Bb<br style="transition-duration: 0.5s;">منی که یه عمری عاشق تو بودم</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">Bb&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; C - Bb - Am<br style="transition-duration: 0.5s;">یه روزی میفهمی از مردم این شهر</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">A&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Gm<br style="transition-duration: 0.5s;">من تو زندگیت یه اشتباه نبودم</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;">&nbsp;</p><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-01-22T20:22:22+01:00 achording.mihanblog.com اکورد آکورد آهنگ لیلی بی عشق از هوروش بند http://achording.mihanblog.com/post/968 <div style="text-align: center;"><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px;"><img alt="آکورد آهنگ لیلی بی عشق از هوروش بند" src="http://www.achording.ir/uploaded/pictures/1516651688.jpg" style="transition-duration: 0.5s; border-radius: 5px; max-width: 97%; max-height: 100%;"></p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px;">&nbsp;</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px;">ریتم 4/4</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px;">&nbsp;</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px;">Em</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px;">بازم امشبم تنهام یاد اون خاطره ها</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px;">D<br style="transition-duration: 0.5s;">افتادمو اشکام بند نمیشه جای اون</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px;">C</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px;">خالیه تو دستام پشت این دیوار و شهر</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px;">Em&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; D</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px;">من با خودم تنهام</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px;">&nbsp;</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px;">Em<br style="transition-duration: 0.5s;">امشب به جای من دست کی تو دستشه</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px;">C<br style="transition-duration: 0.5s;">من هر دفعه صد بار با خودم میگم که باز</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px;">Em&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; D&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;C<br style="transition-duration: 0.5s;">شاید بشه تکرار بازم اون روزا بیان اشکی نشن چشمام</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px;">&nbsp;</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px;">D&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; C<br style="transition-duration: 0.5s;">لیلی بی عشق کجایی تنهام</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px;">C&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Bm<br style="transition-duration: 0.5s;">آخه به جونت وصله نفس هام</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px;">Em&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; D&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Am<br style="transition-duration: 0.5s;">دنیای بی تو یعنی که مریض و تنهام</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px;">&nbsp;</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px;">D&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;C<br style="transition-duration: 0.5s;">امشب دیوونم بی تاب بی تاب</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px;">C&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Bm<br style="transition-duration: 0.5s;">تو آسمونم نمونده مهتاب</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px;">Em&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;D&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Am<br style="transition-duration: 0.5s;">کجای قصه گم شدی افتادی از پا</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px;">&nbsp;</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px;">Em<br style="transition-duration: 0.5s;">سر میکنم هرشب گلم با جای خالیت</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px;">D<br style="transition-duration: 0.5s;">ببین بوسه زدم به جای پات گلای قالی</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px;">Am&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; C<br style="transition-duration: 0.5s;">میخوام بگیری پر بیای بازم کنارم</p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; font-size: 15px;">Bm&nbsp; &nbsp; &nbsp;C&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; D<br style="transition-duration: 0.5s;">از دار دنیا مگه جز تو کیو داررررم</p></div> text/html 2018-01-22T20:20:16+01:00 achording.mihanblog.com اکورد آکورد آهنگ دیوار فرزاد فرخ http://achording.mihanblog.com/post/967 <div><font size="3"><br></font></div><div><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; text-align: center;"><font size="3"><img alt="آکورد آهنگ دیوار فرزاد فرخ" src="http://www.achording.ir/uploaded/pictures/1516651917.jpg" style="transition-duration: 0.5s; border-radius: 5px; max-width: 97%; max-height: 100%;"></font></p><p style="transition-duration: 0.5s; font-family: yekan, sans-serif; text-align: center;"><font size="3">&nbsp;</font></p><p style="transition-duration: 0.5s; text-align: center;"><font face="yekan, sans-serif" size="3">Fm</font></p><p style="transition-duration: 0.5s; text-align: center;"><font face="yekan, sans-serif" size="3"><br></font></p><p style="transition-duration: 0.5s; text-align: center;"><font face="yekan, sans-serif" size="3">عاقبت تقدیر بین ما دو تا دیوار ساخت</font></p><p style="transition-duration: 0.5s; text-align: center;"><font face="yekan, sans-serif" size="3"><br></font></p><p style="transition-duration: 0.5s; text-align: center;"><font face="yekan, sans-serif" size="3">Bbm</font></p><p style="transition-duration: 0.5s; text-align: center;"><font face="yekan, sans-serif" size="3">از منه آزرده دل دیوانه ی بیمار ساخت</font></p><p style="transition-duration: 0.5s; text-align: center;"><font face="yekan, sans-serif" size="3"><br></font></p><p style="transition-duration: 0.5s; text-align: center;"><font face="yekan, sans-serif" size="3">C</font></p><p style="transition-duration: 0.5s; text-align: center;"><font face="yekan, sans-serif" size="3">عاقبت عشقت مرا رسوای این دنیا کرد</font></p><p style="transition-duration: 0.5s; text-align: center;"><font face="yekan, sans-serif" size="3"><br></font></p><p style="transition-duration: 0.5s; text-align: center;"><font face="yekan, sans-serif" size="3">Fm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Bbm</font></p><p style="transition-duration: 0.5s; text-align: center;"><font face="yekan, sans-serif" size="3">دور شدم از چشم تو من ماندمو یک کوه درد</font></p><p style="transition-duration: 0.5s; text-align: center;"><font face="yekan, sans-serif" size="3"><br></font></p><p style="transition-duration: 0.5s; text-align: center;"><font face="yekan, sans-serif" size="3">&nbsp;</font></p><p style="transition-duration: 0.5s; text-align: center;"><font face="yekan, sans-serif" size="3"><br></font></p><p style="transition-duration: 0.5s; text-align: center;"><font face="yekan, sans-serif" size="3">Fm</font></p><p style="transition-duration: 0.5s; text-align: center;"><font face="yekan, sans-serif" size="3">خاطراتت میزند آتش به قلب و جان من</font></p><p style="transition-duration: 0.5s; text-align: center;"><font face="yekan, sans-serif" size="3"><br></font></p><p style="transition-duration: 0.5s; text-align: center;"><font face="yekan, sans-serif" size="3">Bbm</font></p><p style="transition-duration: 0.5s; text-align: center;"><font face="yekan, sans-serif" size="3">روح من را میبرد پیش تو ای مهربان من</font></p><p style="transition-duration: 0.5s; text-align: center;"><font face="yekan, sans-serif" size="3"><br></font></p><p style="transition-duration: 0.5s; text-align: center;"><font face="yekan, sans-serif" size="3">C</font></p><p style="transition-duration: 0.5s; text-align: center;"><font face="yekan, sans-serif" size="3">من هنوزم میپرستم چشم زیبای تو را</font></p><p style="transition-duration: 0.5s; text-align: center;"><font face="yekan, sans-serif" size="3"><br></font></p><p style="transition-duration: 0.5s; text-align: center;"><font face="yekan, sans-serif" size="3">Fm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Bbm</font></p><p style="transition-duration: 0.5s; text-align: center;"><font face="yekan, sans-serif" size="3">عشق تو بر من جفا کرد بی وفا با من چرا</font></p><p style="transition-duration: 0.5s; text-align: center;"><font face="yekan, sans-serif" size="3"><br></font></p><p style="transition-duration: 0.5s; text-align: center;"><font face="yekan, sans-serif" size="3">&nbsp;</font></p><p style="transition-duration: 0.5s; text-align: center;"><font face="yekan, sans-serif" size="3"><br></font></p><p style="transition-duration: 0.5s; text-align: center;"><font face="yekan, sans-serif" size="3">Fm</font></p><p style="transition-duration: 0.5s; text-align: center;"><font face="yekan, sans-serif" size="3">من غرورم را شکستم تا منو تو ما شویم</font></p><p style="transition-duration: 0.5s; text-align: center;"><font face="yekan, sans-serif" size="3"><br></font></p><p style="transition-duration: 0.5s; text-align: center;"><font face="yekan, sans-serif" size="3">Bbm</font></p><p style="transition-duration: 0.5s; text-align: center;"><font face="yekan, sans-serif" size="3">از خودم هر بار گذشتم تا ز هم شیدا شویم</font></p><p style="transition-duration: 0.5s; text-align: center;"><font face="yekan, sans-serif" size="3"><br></font></p><p style="transition-duration: 0.5s; text-align: center;"><font face="yekan, sans-serif" size="3">C</font></p><p style="transition-duration: 0.5s; text-align: center;"><font face="yekan, sans-serif" size="3">من هنوزم میپرستم چشم زیبای تو را</font></p><p style="transition-duration: 0.5s; text-align: center;"><font face="yekan, sans-serif" size="3"><br></font></p><p style="transition-duration: 0.5s; text-align: center;"><font face="yekan, sans-serif" size="3">Fm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Bbm</font></p><p style="transition-duration: 0.5s; text-align: center;"><font face="yekan, sans-serif" size="3">عشق تو بر من جفا کرد بی وفا با من چرا</font></p><p style="transition-duration: 0.5s; text-align: center;"><font face="yekan, sans-serif" size="3"><br></font></p><p style="transition-duration: 0.5s; text-align: center;"><font face="yekan, sans-serif" size="3">&nbsp;</font></p><p style="transition-duration: 0.5s; text-align: center;"><font face="yekan, sans-serif" size="3"><br></font></p><p style="transition-duration: 0.5s; text-align: center;"><font face="yekan, sans-serif" size="3">&nbsp;</font></p><p style="transition-duration: 0.5s; text-align: center;"><font face="yekan, sans-serif" size="3"><br></font></p><p style="transition-duration: 0.5s; text-align: center;"><font face="yekan, sans-serif" size="3">Fm</font></p><p style="transition-duration: 0.5s; text-align: center;"><font face="yekan, sans-serif" size="3">حال که از چشم تو و عشق تو من دور شدم</font></p><p style="transition-duration: 0.5s; text-align: center;"><font face="yekan, sans-serif" size="3"><br></font></p><p style="transition-duration: 0.5s; text-align: center;"><font face="yekan, sans-serif" size="3">Bbm</font></p><p style="transition-duration: 0.5s; text-align: center;"><font face="yekan, sans-serif" size="3">آنقدر محو تو بودم دگر کور شدم</font></p><p style="transition-duration: 0.5s; text-align: center;"><font face="yekan, sans-serif" size="3"><br></font></p><p style="transition-duration: 0.5s; text-align: center;"><font face="yekan, sans-serif" size="3">C</font></p><p style="transition-duration: 0.5s; text-align: center;"><font face="yekan, sans-serif" size="3">آن زمانی که نگاهت را به قلبم کاشتم</font></p><p style="transition-duration: 0.5s; text-align: center;"><font face="yekan, sans-serif" size="3"><br></font></p><p style="transition-duration: 0.5s; text-align: center;"><font face="yekan, sans-serif" size="3">Fm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Bbm</font></p><p style="transition-duration: 0.5s; text-align: center;"><font face="yekan, sans-serif" size="3">کاش میفهمیدی عاشقانه دوستت داشتم</font></p><p style="transition-duration: 0.5s; text-align: center;"><font face="yekan, sans-serif" size="3"><br></font></p><p style="transition-duration: 0.5s; text-align: center;"><font face="yekan, sans-serif" size="3">&nbsp;</font></p><p style="transition-duration: 0.5s; text-align: center;"><font face="yekan, sans-serif" size="3"><br></font></p><p style="transition-duration: 0.5s; text-align: center;"><font face="yekan, sans-serif" size="3">Fm</font></p><p style="transition-duration: 0.5s; text-align: center;"><font face="yekan, sans-serif" size="3">کاش میشد خاطراتت را فراموش کنم</font></p><p style="transition-duration: 0.5s; text-align: center;"><font face="yekan, sans-serif" size="3"><br></font></p><p style="transition-duration: 0.5s; text-align: center;"><font face="yekan, sans-serif" size="3">Bbm</font></p><p style="transition-duration: 0.5s; text-align: center;"><font face="yekan, sans-serif" size="3">آتش عشق تو را هر لحظه خاموش کنم</font></p><p style="transition-duration: 0.5s; text-align: center;"><font face="yekan, sans-serif" size="3"><br></font></p><p style="transition-duration: 0.5s; text-align: center;"><font face="yekan, sans-serif" size="3">C</font></p><p style="transition-duration: 0.5s; text-align: center;"><font face="yekan, sans-serif" size="3">آنقدر دیوانه وار دور تو میچرخیدم</font></p><p style="transition-duration: 0.5s; text-align: center;"><font face="yekan, sans-serif" size="3"><br></font></p><p style="transition-duration: 0.5s; text-align: center;"><font face="yekan, sans-serif" size="3">Fm&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Bbm</font></p><p style="transition-duration: 0.5s; text-align: center;"><font face="yekan, sans-serif" size="3">تازه فهمیدم چقدر بیهوده میجنگیدم</font></p><p style="transition-duration: 0.5s; text-align: center;"><font face="yekan, sans-serif" size="3"><br></font></p><p style="transition-duration: 0.5s; text-align: center;"><font face="yekan, sans-serif" size="3">&nbsp;</font></p><p style="transition-duration: 0.5s; text-align: center;"><font face="yekan, sans-serif" size="3"><br></font></p><p style="transition-duration: 0.5s; text-align: center;"><font face="yekan, sans-serif" size="3">C</font></p><p style="transition-duration: 0.5s; text-align: center;"><font face="yekan, sans-serif" size="3">بیهوده میجنگیدم</font></p><p style="transition-duration: 0.5s; text-align: center;"><font face="yekan, sans-serif" size="3"><br></font></p><p style="transition-duration: 0.5s; text-align: center;"><font face="yekan, sans-serif" size="3">Fm</font></p><p style="transition-duration: 0.5s; text-align: center;"><font face="yekan, sans-serif" size="3">بیهوده میجنگیدم</font></p><p style="transition-duration: 0.5s; text-align: center;"><font face="yekan, sans-serif" size="3"><br></font></p><p style="transition-duration: 0.5s; text-align: center;"><font face="yekan, sans-serif" size="3">&nbsp;</font></p><p style="transition-duration: 0.5s; text-align: center;"><font face="yekan, sans-serif" size="3"><br></font></p><p style="transition-duration: 0.5s; text-align: center;"><font face="yekan, sans-serif" size="3"><br></font></p><p style="transition-duration: 0.5s; text-align: center;"><font face="yekan, sans-serif" size="3">من غرورم را شکستم ...</font></p></div> text/html 2017-12-18T07:30:13+01:00 achording.mihanblog.com اکورد آکورد آهنگ همه بدا از ساسی مانکن http://achording.mihanblog.com/post/966 <div style="text-align: center;"><font size="5"><b>وب سایت رسمی آکوردینگ افتتاح شد!</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><b><br></b></font><br><font size="4">برای مشاهده&nbsp;<b>آکورد آهنگ همه بدا از ساسی مانکن </b>به لینک زیر بروید</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://achording.ir/index.php?post=39" target="_blank" title="" style=""><font size="5">ورود به سایت آکوردینگ</font></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans, tahoma; font-size: 14px;"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">سلامتی همه بدا همه بی معرفتا</strong><br style="outline: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">سلامتی اون شبا طعم اون لبا</strong><br style="outline: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">هرچی نگاه کردم بهش عشق و از چشام نخوند</strong><br style="outline: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">سلامتی اونی که خیلی قول داد ولی پاش نموند</strong><br style="outline: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">سلامتی همه بدا دنبال ادا</strong><br style="outline: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">بزن سلامتی اونی که دید و جواب نداد</strong><br style="outline: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">میگه دنبالم نباش الان شلوغه شباش</strong><br style="outline: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">سلامتی اونی که میگفت دوسم داره ولی نداشت</strong></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans, tahoma; font-size: 14px;"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">هر موقع بارون رو چترم می ریزه تنهایی دلم می گیره</strong><br style="outline: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">چشمای لعنتیم بازم که خیسه بازم با گریه نامه مینویسه</strong></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans, tahoma; font-size: 14px;"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">سلامتی خودم و قلبم قلبی که کج نرفت</strong><br style="outline: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">سلامتی اونی که خبراش میرسه از هر طرف</strong><br style="outline: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">اونی که دید دارم میمیرم ولی نگفت بمون</strong><br style="outline: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">سلامتی عشق جدیدت سلامتی جفتتون</strong><br style="outline: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">ای وای دلگیری دلم چرا انقد دلگیری دلم</strong><br style="outline: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">اون گذاشت رفت پای کی میشینی دلم</strong><br style="outline: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">کسی که تا آخرم دست از اون کاراش بر نداشت</strong><br style="outline: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px;">سلامتی هرکی مثل من موند و ساخت و کم نذاشت</strong></p></div> text/html 2017-09-27T17:34:46+01:00 achording.mihanblog.com اکورد آکورد آهنگ امیر کائنات از رضا صادقی http://achording.mihanblog.com/post/965 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://up.bia4music.org/music/94/full/Reza%20Sadeghi/Reza%20Sadeghi%20%285%29.jpg" alt="رضا صادقی"></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">آکورد آهنگ <b>امیر کائنات</b> از رضا صادقی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">ریتم ۶/۸ سنگین</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/662/1985629/chord/amirkaenat1.jpg" alt="امیر کائنات از رضا صادقی"></div> text/html 2017-08-06T20:11:47+01:00 achording.mihanblog.com اکورد آکورد آهنگ نوش دارو از احسان خواجه امیری http://achording.mihanblog.com/post/964 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://nex1music.ir/upload/150186330134766480cover-tele_.jpg" alt="آکورد آهنگ نوش دارو از احسان خواجه امیری"></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">آکورد آهنگ <b>نوش دارو</b> از احسان خواجه امیری</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/662/1985629/chord/noshdaru.jpg" alt="آکورد آهنگ نوش دارو از احسان خواجه امیری"></div> text/html 2017-08-06T20:02:13+01:00 achording.mihanblog.com اکورد آکورد آهنگ خوب یا بد از سینا شعبانخانی http://achording.mihanblog.com/post/963 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://nex1music.ir/upload/150160425914419985khoob-ya-bad.jpg" alt="آکورد آهنگ خوب یا بد از سینا شعبانخانی"></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">آکورد آهنگ <b>خوب یا بد</b> از سینا شعبانخانی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/662/1985629/chord/shabankhanikhubybd.jpg" alt="آکورد آهنگ خوب یا بد از سینا شعبانخانی"></div> text/html 2017-07-24T18:51:13+01:00 achording.mihanblog.com اکورد آکورد آهنگ خیالاتی از ساسی مانکن http://achording.mihanblog.com/post/962 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://www.rapnama.ir/wp-content/uploads/2016/12/Sasy-Ft-Melanie-470x470.jpg" alt="آهنگ خیالاتی از ساسی مانکن"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">آکورد آهنگ <b>خیالاتی </b>از ساسی مانکن</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/662/1985629/achords/sasimankan.jpg" alt="آکورد آهنگ خیالاتی از ساسی مانکن"></div>